Redagowanie

RedagowanieSą przypadki, gdy nawet dokładne tłumaczenie nie jest wystarczające. Wysokie wymagania stawia się artykułom, które przygotowuje się do publikacji w gazetach, czasopismach lub w innych środkach masowego przekazu. W takich przypadkach potrzebne jest redagowanie języka przez specjalistę, dla którego ten język jest ojczystym. MP udziela uługę redagowania tekstów w językach: litewskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, polskim, łotewskim i innych.